Aktuality, Rady a tipy, Rozhovory s odborníky  /  27. 7. 2020

Dobrý vědec může být i dobrý manažer. SIC pomáhá výzkumným organizacím se vzděláváním zaměstnanců.

Jak být dobrým leaderem ve výzkumné organizaci? Proč je důležité mít vizi a misi? Tyto a další otázky se probíraly 22. června na webináři SIC „Leadership pro výzkumné organizace“. Jednalo se o první online panelovou diskuzi, kterou pro SIC vedli zkušení mentoři Jaroslav Salva a Aleš Vlk.

Zástupci SIC díky pravidelnému mapování trhu zjistili, že se vědecké instituce potýkají s nedostatečnou znalostí leadershipu. To má za následek snižování potenciálního rozvoje instituce. Tato skutečnost pramení především z toho, že jsou výzkumné organizace silně zaměřeny na výzkum a na správně zvolenou marketingovou strategii či komercializaci své činnosti nemají finanční ani časové kapacity.

„Jednou ze smutných a bohužel častých zkušeností je fakt, že začínající manažeři jsou mnohdy ponecháni bez pomoci a dalšího vzdělání. Má se za to, že když jsou vědci dobrými specialisty ve své oblasti výzkumu, mohou být i dobrými teamleadery či manažery. A přitom mají právě s novou profesí nulové zkušenosti,“ říká Lenka Podjuklová, RIS3 Developer SIC.

V návaznosti na výsledky mapování uspořádalo SIC webinář, během kterého se zástupci vědeckých organizací například dozvěděli, jak souvisí vize a mise s vědeckým záměrem. Přednášející experti se rovněž zaměřili na klíčové vlastnosti manažerů a sdíleli své zkušenosti z praxe.

„Díky webináři jsme zjistili, že jednotliví zástupci organizací mají zájem nadále svou kvalifikaci v oblasti leadershipu zvyšovat a sdílet navzájem zkušenosti z praxe,“ dodává Lenka Podjuklová ze SIC.

Pokud vás zajímá, jak být dobrým leaderem či jak se připravit na to být manažerem, Jaroslav Salva Vám ve videozáznamu  poradí a vytyčí 5 nejdůležitějších oblastí.

Další tematické webináře pro vědecké a výzkumné instituce jsou plánované na srpen a září.

 

Moderátoři

Aleš Vlk již více jak 10 let působí ve společnosti Alevia jako facilitátor, lektor a školitel v oblastech souvisejících s problematikou výzkumu, vývoje a inovací. Předtím působil jako poradce v agentuře CzechInvest, na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či ve Svazu průmyslu a dopravy. V roce 2016 založil portál vedavyzkum.cz

 

 

Jaroslav Salva se v roce 2018 vydal na cestu mentora a konzultanta s cílem pomáhat lidem a organizacím v jejich rozvoji. K tomu využívá zkušenosti, které načerpal z předchozích 21let práce na různých manažerských pozicích jak v malých českých společnostech tak i ve velkých amerických korporacích.

 

 

Více na www.s-ic.cz