Ústav molekulární genetiky AV ČR  /  15. 7. 2020

Konference: Věda a výzkum v boji s pandemií

Informace o události

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů Vás zve na konferenci „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19“ s podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu”. Konference se uskuteční ve středu 15. července 2020 v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. v posluchárně Milana Haška. Účast bude možná jak prezenčně, tak i virtuální formou.

Registrace k prezenční účasti: registrační formulář
Virtuální účast:
link pro webstream
Program:
Science Fights the Pandemic program
Kontakt: sciencefightsthepandemic@msmt.cz

V dopolední části konference bude představena role výzkumné infrastruktury, jež zapojením své znalostní expertízy a technologických kapacit do vývoje nástrojů diagnostiky, vakcín a léčiv, jakož i do dalších oblastí krizového managementu pandemie potvrdila, že je jednou z klíčových složek kritické infrastruktury státu. V odpolední části bude prezentace vybraných aplikací vyvinutých českými výzkumnými institucemi za účelem zmírnění dopadů pandemie na každodenní život.
Účelem konference je za přítomnosti představitelů české vlády prezentovat význam výzkumné infrastruktury a sektorů vědy a výzkumu v boji se zdravotními a socioekonomickými dopady pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím způsobovaného onemocnění Covid-19.

Prezenční i virtuální účast na konferenci je bezplatná.
Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení.
Kompletní videozáznam konference bude k dispozici v česko-jazyčné a anglicko-jazyčné verzi.

 

Zdorj: MŠMT

Chybí tu událost, která by nám
neměla uniknout?

Dejte nám vědět na e-mail info@s-ic.cz