Ze světa inovací  /  10. 12. 2019

Klienti Technologického centra AV ČR se stali Vizionáři roku 2019

Technologické centrum AV ČR gratuluje – jeho klienti FUTTEC a.s. a LAVARIS s.r.o. se stali Vizionáři 2019 a ředitel Karel Klusáček Osobností projektu Vizionáři 2019.

V úterý 3. prosince 2019 byli v pražském Hotelu Belvedere vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu Vizionáři letošního roku. Technologické centrum AV ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network v ČR a jeden z odborných partnerů soutěže nemohlo na akci chybět a jeho zástupci zde na konci slavnostního večera mohli slavit úspěch svých klientských firem.

Jednu z hlavních cen VIZIONÁŘ 2019 získal výrobce stroje na opravu výtluků FUTTEC a.s., který využívá mikrovlnnou technologii pro velmi kvalitní opravy asfaltových vozovek. Je to zatím jediná firma v Čechách, která získala podporu ve fázi I. a II. SME Instrumentu, velmi konkurenčního nástroje Evropské komise na podporu disruptivních inovací. V obou fázích firma využila služeb expertů Technologického centra AV ČR pro vyhledání kvalitních zahraničních business koučů a přípravu prezentace, kterou nakonec přesvědčila panel expertů v Bruselu k udělení podpory. Cenu převzala Natálie Friebelová, Marketing Manager společnosti FUTTEC, z rukou vedoucího Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR Petra Hladíka.

Společnost LAVARIS s.r.o. vyvíjí technologie na recyklaci různých odpadních materiálů a zpracování do podoby nových surovin. Cenu společnost získala za vysoce výtěžnou recyklaci odpadů ze zpracování starých pneumatik. Jejich recyklační linka umožňuje oddělit technické textilie od zbytků aktivní gumy, která je cennou surovinou pro výrobu nových produktů. S touto společností odborníci TC AV ČR před třemi lety řešili podporu rozvoje inovačních kapacit a na dalším pokračování spolupráce jsou domluveni na začátku roku 2020. Cenu převzal jednatel společnosti LAVARIS, George Kara‘a.

Ocenění Vizionář 2019 pro společnost LAVARIS

Ocenění Vizionář 2019 pro společnost LAVARIS

Intenzivní spolupráce formou poskytovaných poradenských služeb probíhá také se společností Sense Vital Air, která v letošním ročníku Vizionáři 2019 získala za svou unikátní čističku vzduchu čestné ocenění odborné poroty.

Porota rovněž již počtvrté udělila titul Osobnost projektu Vizionáři, kterou v letošním ročníku získal ING. KAREL KLUSÁČEK, CSC., MBA, ředitel Technologického centra AV ČR. Ocenění bylo uděleno za celoživotní přínos v oblasti podpory českého inovačního podnikání.

Zdroj: enterprise-europe-network.cz