Aktuality, Věda, Veřejnost, Ze světa inovací, Ze zahraničí  /  26. 5. 2019

O členství Středočeského kraje v EAfA rozhodnou zastupitelé kraje

Středočeský kraj by se mohl stát členem Evropské aliance pro učňovské vzdělávání (EAfA). Návrh vstupu do aliance doporučila zastupitelům schválit Rada kraje na svém jednání 16. května 2019.

Evropská aliance pro učňovské vzdělávání (EAfA) spojuje vlády a klíčové zúčastněné strany za účelem posílení kvality, nabídky a celkového zhodnocení učňovského vzdělávání v celé Evropě.  Aliance je platformou pro sdílení zkušeností a učení se z osvědčených postupů v oblasti učňovského vzdělávání. Kromě národních vlád jsou členy aliance EAfA také společnosti a obchodní organizace, průmyslové, obchodní a řemeslné komory, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, mládežnické neziskové organizace, regionální a místní orgány, sociální partneři, profesní organizace a podniky.

Platforma EAfA umožňuje jejím členům najít partnery, podporovat akce, rozvíjet nové myšlenky a poskytovat přístup k novinkám a nástrojům v oblasti učňovského vzdělávání. Vstupem do aliance bude Středočeský kraj garantovat svou odpovědnost za stav učňovského vzdělávání v regionu. Členství v alianci je zdarma a Středočeský kraj, schválí-li jeho účast zastupitelstvo, bude prvním v ČR, který do této aliance vstoupí.

Zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz/