Business, Příběhy inovací  /  23. 7. 2019

Příběhy inovací: AMCON Europe

Pomocí Inovačního voucheru můžete se svou firmou zažádat o finanční podporu na spolupráci s vědeckým nebo výzkumným centrem. Využila ho už spousta středočeských firem. Například firma AMCON Europe začala navázala spolupráci s ČVUT.

„Díky Inovačnímu voucheru jsme mohli navázat spolupráci s ČVUT a využít jeho výzkumný potenciál, který ve firmě nemáme. Určitě v tom budeme pokračovat a vyčleníme na to i vlastní peníze,“ říká Roman Ther, firemní konstruktér.

AMCON ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT vyvinuli speciální kontejner, který obsahuje veškerou technologii ke kvalitnímu odkalování odpadní vody a jejímu zpětnému navracení do přírody. Nové zařízení ušetří městům a obcím na spotřebě elektrické energie, chemikálií a údržbě až 60 % nákladů.

Více informací najdete na jejich webu