COVID-19  /  30. 4. 2020

Radnice pomáhají podnikatelům různě. Plošně i jednotlivcům

Těžkou situaci podnikatelů a živnostníků ve stavu nouze se snaží pomoci řešit i jednotlivé radnice. Podívali jsme do čtyř větších měst na Nymbursku, jak vychází právě těmto lidem vstříc a jakou nabízí pomoc. V každém městě je situace trochu odlišná.

Minulý týden se právě kvůli tomuto bodu v nouzovém režimu sešli zastupitelé v Poděbradech. Jednání přeložili do obřadní síně, kde mezi židlemi udržovali dvoumetrové rozestupy. Nakonec se na podpoře místním podnikatelům, kterou navrhl starosta Jaroslav Červinka, shodlo všech 21 zastupitelů jednohlasně.

Okamžitá pomoc spočívá v odložení plateb nájmů splatných po 12. březnu za nebytové prostory a veřejná prostranství (předzahrádky) o 90 dní. „V uvedeném období nájemci mohou požádat o snížení či prominutí nájemného v souvislosti s dopadem opatření proti Covid 19,“ píše se v přijatém usnesení.

Pomoci se dočkají také lidé žijících v městských bytech. Ti mohou podávat žádosti o odklad, snížení či prominutí nájemného u bytových jednotek v souvislosti s dopadem opatření proti Covid 19. „Věříme, že nabídka pomoci ze strany města pomůže našim živnostníkům a podnikatelům a že přispěje k tomu, že se Poděbrady v nejbližší možné době vrátí ke způsobu života, který jsme znali před současnou krizí,“ konstatoval starosta Jaroslav Červinka.

Nymburští radní jednali o podpoře podnikatelů už 1. dubna. Z jednání vzešla pouze dvě krátká rozhodnutí. „V rámci podpory podnikatelských subjektů, které provozují svou činnost v městských nebytových prostorech, bude hrazení nájemného odloženo po dobu trvání nouzového stavu,“ píše se v prvním z nich. Zda bude později možné žádat o jeho snížení nebo prominutí, není jasné. Druhý bod se týká chystaného zdražení nájemného v městských bytech. To bylo posunuto na červenec.

Přímo s dotčenými živnostníky a podnikateli se chce poradit vedení Lysé nad Labem. To na konci minulého týdne zveřejnilo dotazník, který má pomoci zjistit, jakou formu podpory skutečně místní podnikatelé potřebují a preferují. „Pomoc bude poskytována z rozpočtu města a může mít různé formy od odpuštění nájmů a poplatků až po přímou finanční podporu. Abychom tuto pomoc mohli poskytnout co nejefektivněji, potřebujeme znát skutečné potřeby živnostníků a podnikatelů,“ uvedl starosta Karel Otava.

Dotazník obsahuje deset otázek, v nichž se vedení města ptá například na to, jak dlouho ještě vydrží bez příjmů či jakou formu podpory od města by živnostník preferoval.

Jinak chtějí řešit situaci v sousedních Milovicích. Podle vedoucí kanceláře starosty Miroslavy Dlouhé ve městě není takový počet podnikatelů a živnostníků, aby to radnice řešila společným opatřením. „Preferujeme individuální přístup v pomoci jednotlivým subjektům. Na našich stránkách zveřejňujeme možnosti pomoci podnikatelům a živnostníkům poskytované státem. S konkrétním dotazem pomoci od města se na naši radnici ještě nikdo neobrátil,“ uvedla Miroslava Dlouhá.

Zdroj: Nymbursky.denik.cz