Aktuality, Business, Rozhovory s odborníky, Věda, Veřejnost, Zajímavosti  /  12. 8. 2019

Ředitel SIC Vilém Růžička: Inovace začíná v člověku, touhou něco změnit

V rámci rubriky Rozhovory s odborníky jsme se na pár otázek zeptali také ředitele Středočeského inovačního centra Viléma Růžičky. Jaký je jeho pohled na současné inovační prostředí, jak tomu pomáhá SIC a jak se můžete zapojit i vy? Přečtěte si následující rozhovor a zjistěte více o ambici Středočeského kraje stát se inovačním leadrem České republiky.

Co si myslíte o současné situaci Středočeského kraje z pohledu inovací? Daří se mu dobře?

Největší inovační potenciál má Středočeský kraj v regionálních firmách, vědecko-výzkumných organizacích a hlavně v lidech. Protože inovace začíná v člověku, touhou něco změnit. Sebe, své okolí, podnikání, svět. Majitel výrobní firmy se rozhodne investovat do nových strojů, aby měl kvalitnější výrobky a stal se konkurenceschopnější. Vědec se rozhodne vylepšit složení staršího léku proti rakovině prsu a vytvoří novou, ještě účinnější látku, která může pomoci mnoha pacientům. Starosta obce, kde mají problémy s vodou a velké výdaje za veřejné osvětlení, se rozhodne využít moderních technologií v oblasti vodohospodářství a úspornějších světel.

To nejsou vymyšlené příklady, ale příběhy Středočeského kraje, který spolu s Prahou tvoří 50 % vědecko-výzkumné kapacity ČR. Nachází se v něm přes 25 špičkových pracovišť v čele s centry (nad)národního významu a unikátními akademickými ústavy. Z top 100 firemních investorů do výzkumu a vývoje (VaV) v EU má ve Středočeském kraji sídlo nebo pobočku hned 13 firem. V roce 2017 činily celkové investice do VaV ve Středočeském kraji 14 mld. Kč. Firemní sektor tvořil 85 %. Pro porovnání, v celém Česku je to pouze 55 %. Kraj má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost, kolem 3 %. Ve výzkumu a vývoji pracuje přes 7 000 zaměstnanců. Podnikatelský sektor v regionu reprezentuje téměř 30 000 firem.

A právě proto máme ambice stát se inovačním lídrem České republiky a přitom společně s dalšími regiony naplňovat společnou vizi „Czech Republic – The Country For The Future“.

Jak tomu přispívá SIC?

SIC je klíčovým nástrojem. Skrze SIC Středočeský kraj podporuje lokální firmy nejen finančně (jako např. Vouchery), ale také různými akceleračními programy, poradenstvím a propojením s výzkumnými organizacemi a zástupci měst i obcí. Pro každou cílovou skupinu máme vyčleněný tým odborníků, kteří průběžně mapují, analyzují a následně navrhují konkrétní služby, projekty a programy. Od poradenství, přes networking, až po administraci dotačních programů. Máme dlouhodobé zkušenosti s mapováním inovačních i investičních příležitostí. Zaměřujeme se na vzdělávání v přírodních a technických oborech, protože s inovačním myšlením i podporou podnikavosti je třeba začínat už na základních školách.

Co myslíte, že rostoucí inovační prostředí nejvíce brzdí? 

Doba kamenná neskončila proto, že by došlo kamení. Skončila díky inovacím a novým materiálům. Překážkou je pouze neochota hledat nová řešení a nekomunikovat mezi sebou.

Čím se SIC aktuálně zabývá nejvíce?

Máme několik konkrétních nástrojů, které mohou pomoci posunout Středočeský kraj mezi evropské i světové lídry. Administrativně i aplikačně nejrychlejší jsou Středočeské inovační a kreativní vouchery. V posledních třech letech jsme Inovačním voucherem podpořili téměř 100 středočeských firem formou jednorázové dotace, která pomáhá díky znalostem výzkumných organizací vylepšovat firmám jejich služby a produkty. V loňském roce využili této příležitosti firmy z oblasti zemědělství, logistiky nebo např. zdravotnictví. Jsem rád, že se nám i díky inovačním voucherům daří pomáhat začínajícím podnikatelům zvýšit jejich šance na úspěch a rozvíjet tak oblast start-upů na území Středočeského kraje.

Během relativně krátké doby se nám podařilo ve Středočeském kraji vytvořit základy pro dlouhodobou spolupráci soukromého sektoru s výzkumnou sférou. Za jednu z velkých výhod inovačního voucheru považuji, že umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. 

Další novinkou je např. program PLATINN. Ten spočívá ve spolupráci vedení firmy, klíčového manažera ze SIC a jednoho z více než 80 expertů. Jeho úlohou je s pomocí managementu společnosti identifikovat klíčové problémy bránící dalšímu rozvoji firmy, naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci. Např. v oblasti nových produktů či rozvoje obchodu, strategie a vnitro firemních hodnot nebo zajištění a efektivní řízení finančních zdrojů a interních procesů.

K čemu slouží Inovace v srdci?

Inovace v srdci není jen značka. Je to společná myšlenka, filozofie, životní styl. Pro vědce, studenty, podnikatele, starosty a nadšené obyvatele Středočeského kraje. Pro všechny, kteří chtějí hledat nové cesty a nová řešení. Inovace v srdci má za cíl zpřístupňovat a popularizovat inovace a úspěchy široké veřejnosti i firmám a výzkumným ústavům, usnadňovat spolupráci a informovat o možnostech využití inovačního potenciálu SČK. K tomuto účelu poslouží také nový web inovacevsrdci.cz a facebooková stránka.

Chystá se do budoucna nějaký nový produkt nebo služba?

Rádi bychom se více zaměřovali na využití moderních technologií ve prospěch měst a obcí ve Středočeském kraji – např v oblasti vodohospodářství a s tím související problematikou sucha a zadržování vody v krajině. Dále pak energetika, např. u veřejných budov jako jsou školy nebo úřady. Velký pokrok jsme nyní zaznamenali také v oblasti senzoriky a biodynamiky veřejného osvětlení, jako základu pro moderní chytré technologie do měst a obcí v našem kraji. Máme několik pilotních projektů, které realizujeme od začátku letošního roku. 

Závěrem bych zmínil Programu mobility vědců pro excelentní výzkum, inovace a technologie, jehož cílem je podpořit příliv zahraničních a návrat českých vědců do Středočeského kraje. Program počítá s působením až 30 špičkových vědců ze zahraničí ve výzkumných organizacích Středočeského kraje v průběhu 5 let trvání projektu. Mělo by jít například o experty na laserové technologie, biotechnologie a biomedicínu, nanotechnologie, energetiku, digitalizaci (vč. umělé inteligence a virtuální reality) nebo také na kosmické technologie.