Aktuality, Ze světa inovací  /  10. 1. 2020

ŠKODA AUTO Vysoká škola již 20 let přispívá k modernizaci českého vysokého školství a připravuje studenty na budoucnost 4.0

ŠKODA AUTO Vysoká škola je již 20 let lídrem ve vzdělávání budoucnosti. Byla založena 1. ledna 2000 největším zaměstnavatelem v České republice, společností ŠKODA AUTO. Od svého založení připravila na budoucí kariéru 1535 absolventů bakalářských studijních programů a 543 absolventů v navazujícím magisterském studiu. Desítky posluchačů absolvovaly program MBA. Jako jediná vysoká škola v České republice nabízí jako standardní součást studijního plánu ekonomických studijních oborů a specializací technické minimum, jež je nezbytné pro práci ekonomického specialisty či manažera v průmyslovém podniku, a velký objem jazykové a interkulturní přípravy potřebný pro uplatnění v mezinárodním prostředí. Nabízí také unikátní technickoekonomické studijní programy kombinující ekonomické vzdělání se vzděláním v informatice nebo strojírenství a elektrotechnice a unikátní MBA program zaměřený na management v automobilovém průmyslu. Jako dosud jediná vysoká škola v ČR zavedla pro vybrané studenty původně německý model duálního studia STUDY&WORK. V současné době ŠKODA AUTO Vysokou školu studuje 1157 studentů, kteří jsou zapsáni do 6 bakalářských a 4 navazujících magisterských studijních programů, oborů a specializací.

ŠKODA AUTO Vysoká škola odstartovala svou první výuku v tehdy dvou studijních oborech v zimním semestru akademického roku 2000/2001, kdy se do řádného studia zapsalo 58 studentů. Od svého založení prošla řadou významných milníků, díky kterým je mezi vysokými školami v ČR zcela výjimečná, a to hned z několika důvodů.

Díky své finanční nezávislosti na státním rozpočtu a podpoře mateřské společnosti ŠKODA AUTO pružně reaguje a přizpůsobuje své programy a specializace tak, aby její absolventi byli připraveni konkurovat na stále se měnícím trhu práce.

„Naším dlouhodobým cílem je nabízet kvalitní vysokoškolské studium, které odráží nejen aktuální potřeby firem, ale i celé společnosti a postupně připravuje naše studenty na zcela jiný svět, o kterém zatím nemáme jasnou představu, jak bude vypadat. Oni v něm ale budou muset za pár let obstát. Podle toho také pečlivě připravujeme naše studijní programy. Ty studenty vybavují nejen širokým základem v oblasti ekonomiky i řízení firem, a užší specializací – uchazeči si vybírají mezi marketingem a obchodem, finančním řízením, logistikou a řízením dodavatelských řetězců nebo řízením lidských zdrojů, anebo kombinují ekonomické vzdělání s technickým,  ale dbají na to, aby naši absolventi byli analyticky, kriticky a eticky uvažujícími odborníky. Zároveň dbáme na to, aby měli dostatek praktických zkušeností a výbornou znalost alespoň dvou světlových jazyků,“ dodává rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Průmyslový management. Zdroj: ŠKODA AUTO Vysoká škola

V roce 2019 se z původně ekonomicky orientované vysoké školy proměnila v ekonomickotechnickou, a to díky otevření průlomových bakalářských studijních programů – Průmyslového managementu a Podnikové ekonomiky a manažerské informatiky. Tyto studijní programy při výuce využívají moderní interaktivní metody a manažerské hry, zahrnují trénink dovedností ve špičkovém školícím Lean centru ŠKODA AUTO, práci na technických projektech s využitím technických laboratoří, nebo také účast na pravidelných exkurzích u předních průmyslových výrobců. Nové technické programy obohatily stávající nabídku ekonomicky orientovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management, v jehož rámci si studenti volí ze 4 specializací.

Jako jediná vysoká škola v České republice zavedla ŠKODA AUTO Vysoká škola duální studium STUDY&WORK, díky kterému mohou studenti studovat a rovnou být dobře placenými  zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO. Nabídku duálních programů plánuje ŠKODA AUTO Vysoká škola v budoucnu rozšířit i na další partnerské organizace a umožnit tak studentům vhled do fungování různých typů mezinárodních firem během celého bakalářského studia.

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí řadu benefitů, kterými studenty motivuje k dobrým studijním výsledkům. Sem patří tzv. motivační program, v jehož rámci mohou talentovaní uchazeči s výbornými studijními předpoklady studovat zadarmo. Každý student dále může dosáhnout na prospěchové stipendium.  Třešničkou na dortu různých výhod a benefitů je bezesporu program operativního leasingu  STUDY&DRIVE, který nabízí všem studentům ŠKODA AUTO Vysoké školy finančně velmi výhodné operativní leasingy osobních automobilů společnosti ŠKODA AUTO.

Součástí studia všech bakalářských studijních programů je placená praxe, kterou studenti vykonávají v 5. semestru, a to buď u špičkových zaměstnavatelů nejen v České republice, ale díky výbornému mezinárodnímu renomé ŠKODA AUTO Vysoké školy a její spolupráci se zakladatelskou společností ŠKODA AUTO také v zahraničí, a to v EU i mimo Evropu. Naše studenty přijímají na dobře placené praktikantské pozice nadnárodní společnosti jako Bentley Motors Ltd., AUDI AG, Porsche AG. ŠKODA AUTO Deutschland či VW podniky společnosti VW od Wolfsburgu po Šanghaj.

Zcela unikátní v českém prostředí je šíře možností vycestování v rámci studia na partnerskou univerzitu. Semestr či dva na zahraniční vysoké škole nebo praktikantský pobyt v zahraniční společnosti absolvuje přes 60 % absolventů ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Mezinárodní rozměr si ŠKODA AUTO Vysoká škola vybudovala také díky účasti na řadě mezinárodních výzkumných i vzdělávacích projektů, v jejich rámci mj. předává zahraničním partnerům svůj model výuky stavěný na kombinaci teoretických znalostí a praxe.  Bohaté zahraniční styky ŠKODA AUTO Vysoká škola zužitkovala také při organizaci mezinárodní konference Beyond Horizons: Technology and Business World in 21st Century, kterou v listopadu 2019 navštívilo přes 600 účastníků a na které vystoupili odborníci z celého světa.

Jako jediná česká vysoká škola získala ŠKODA AUTO Vysoká škola pro své studijní programy prestižní americkou akreditaci ACBSP.

ŠKODA AUTO Vysoká škola působí rovněž na trhu celoživotního vzdělávání, kde zprostředkovává pro jednotlivce i firmy kurzy reagující na potřeby špičkových zaměstnavatelů.

V rámci oslav tohoto významného jubilea si ŠKODA AUTO Vysoká škola pro studenty i širokou veřejnost připravila řadu akcí, které můžete sledovat na www.savs.cz. Rovněž se bude prezentovat na veletrhu vzdělávání Gaudeamus Praha, či na dnech otevřených dveří v Praze a v Mladé Boleslavi.

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Nabízí studium akreditovaných podnikohospodářských bakalářských a magisterských specializací v českém i anglickém jazyce. Součástí studia je unikátní povinná semestrální praxe v ČR či zahraničí. K dispozici je intenzivní využití programu Erasmus+ pro studium i praxi v Evropské unii. Umožňuje získání druhého diplomu z partnerských VŠ v rámci Double Degree studijních programů. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole je v současnosti zapsáno téměř 1200 studentů, z toho 25 % zahraničních z 24 zemí. Škola nabízí také možnost prestižního MBA programu Global Management in Automotive Industry, který získal akreditaci ACBSP. Další informace naleznete na www.savs.cz.


Kontakt pro média:

Mgr. Eva Gebauerová

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Na Karmeli 1457 ǀ 293 01 Mladá Boleslav ǀ Czech Republic
M: +420 730 803 113
eva.gebauerova@savs.czǀ www.savs.cz