Aktuality, Ze světa inovací  /  29. 11. 2019

Středočeský kraj zkouší novou metodu výuky

Inovace ve Středočeském kraji se netýkají jen technologií, ale také obyvatel. Nové přístupy ve výuce technických předmětů testuje Středočeské inovační centrum na Střední průmyslové škole Emila Kolbena, která dlouhodobě spolupracuje s firmami na rozvoji inovačního myšlení svých studentů.

Středočeský kraj zkouší s pomocí špičkových zahraničních expertů novou metodu výuky. Cílem je podpořit u studentů kritické myšlení, rozvinout jejich kreativitu a podnikavost. Dvoutýdenní workshop s názvem SIC Digi Edulab je určený nejen studentům, ale také učitelům.

“Takže tento program se založil tak, že od obecného problému, kde každý individuálně částečně něco vytváří, komunikují ve skupině, vyjdou ven. Zde potom osloví s nějakým nápadem ty potenciální zákazníky, začnou pracovat na tom, jaká data vlastně získali zpátky od těch různých potencionálních zákazníků,” řekl Petr Lalovský, učitel SPŠ Emila Kolbena.
Intenzivní program představuje jedinečnou metodiku výuky, jejíž součástí jsou technologie umožňující např. programování, práci s rozšířenou realitou nebo 3D tisk.

“Pracovali jsme tady s robotem v plechovce. Je to taková menší sada na celkové nastavení různých robotů. Dělali jsme interview s lidmi. Na základě odpovědí jsme udělali nějaké řešení alespoň pro nás, jako pro studenty. Určitě nám to dalo přínos v tom, že se můžeme bavit s lidmi z úplně jiné země,” řekli účastníci studijního workshopu.

Po absolvování workshopu tento vzdělávací projekt nekončí. Získané zkušenosti a dovednosti budou moci učitelé a studenti předávat dalším školám Středočeského kraje. Ty pak mohou na základě spolupráce tuto metodu výuky aplikovat.