Aktuality, Rady a tipy, Veřejnost, Zajímavosti  /  26. 5. 2019

Žádosti o kotlíkové dotace budou podávány elektronickou formou

Od 3. 6. 2019 od 10:00 do 30. 6. 2022 do 16:00, nebo do vyčerpání peněžních prostředků určených na Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019–2023“ (v tzv.  3. výzvě kotlíkových dotací), mohou zájemci začít podávat své žádosti o dotaci.

Žádosti budou podávány elektronickou formou. Tuto elektronickou žádost vyplní žadatelé v prostředí webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Pro otevření žádosti je zapotřebí použít odkaz na webové stránce středočeského kraje.

V druhém kroku je konečný uživatel povinen doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.

Pokud si žadatel nebude pamatovat odkaz žádosti, lze využít rozcestník na webových stránkách Středočeského kraje (kr-stredocesky.cz), dostupný od 15. 5. 2019 od 16:00 hodin. Již od tohoto data bude možné si žádost předvyplnit a uložit data pro pozdější nahrání do žádosti při vlastní registraci.

Levá část rozcestníku umožní přístup na stránku kotlíkové dotace, kde bude zveřejněn odkaz na elektronickou žádost, znění Programu, návod „Jak vyplnit elektronickou žádost“, a další metodické dokumenty, relevantní k žádosti o dotaci.

Pro efektivní fungování systému elektronické žádosti opakovaně upozorňujeme, aby žadatelé používali především přímý odkaz na elektronickou žádost, případně cestu přes rozcestník, čímž se předejde možnému přetížení provozu webových stránek Středočeského kraje.

Zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz/