Ze světa inovací  /  28. 6. 2022

Brain4Industry se stalo Evropským centrem pro digitální inovace

Středočeské inovační centrum jako člen konsorcia Brain4Industry (B4I) bylo zařazeno do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH). Stává se tak součástí evropské sítě špičkových inovačních center podporovaných v rámci programu Digital Europe.

Konsorcium společně založili Fyzikální ústav AV ČR, Ústav termomechaniky Akademie věd, společnost Cardam Solution, vědecko-technologický klastr STAR Reserach & Innovation Cluster a Středočeské inovační centrum.

Centrum v Dolních Břežanech

„Malé a střední firmy budou mít možnost ověřit aplikaci technologií ještě před tím, než se rozhodnou do ní investovat. Kromě technologií samotných dostanou firmy na jednom místě i pomoc expertů a zaškolení pro vlastní tým“ říká Petr Voplakal ze Středočeského inovačního centra.

Cílem projektu je podporovat malé a střední podniky ve Středočeském kraji v oblasti digitalizace firmy a pokročilých výrobních technologiích. Mezi hlavní oblasti specializace konsorcia Brain4Industry patří aditivní technologie, plazmatické a laserové povrchové úpravy, matematické simulace a výpočetní metody, topologická optimalizace produktů, vývoj inovativních virtuálních systémů řízení, certifikovaný proces výroby a testování.

Konsorcium bylo založeno v roku 2020 jako digitální inovační hub s cílem digitalizovat a využít pokročilé technologie ve výrobě. Na to navazuje výstavba testovacího centra v Dolních Břežanech. Centrum poskytne firmám k dispozici AdditiveLab, DigitalLab, TechnicalLab, vybavené špičkovými technologiemi pro aditivní výrobu a digitalizaci. Výhodou inovačního centra je pokrytí všech technologických kroků, od strategie digitalizace, sběru dat, implementace řešení, nová technologická řešení, optimalizace, příprava, výroba, následné zpracování a kontrola kvality.

A hlavní heslo Brain4Industry: Propojujeme vědu a průmysl, tradice a inovace, lidé a technologie, v jeden fungující ekosystém.