Aktuality, Business, Veřejnost  /  13. 9. 2019

Hejtmanka SČK jednala se zástupci evropských regionů na téma digitalizace a energetiky

Capital Regions Exchange je společnou iniciativou Braniborska a středních Čech. Byla založena v říjnu 2018 s cílem porovnat hospodářské politiky a inovační strategie v evropských regionech Braniborsko, Středočeský kraj, Helsinky-Uusimaa a Dolní Rakousy. První setkání CAPREX se konalo v Postupimi loni v říjnu. Letos připadla hostitelská role Středočeskému kraji.

„Naši společnou iniciativu pokládám za velmi důležitou i v celoevropském kontextu. Vítám ji jako přirozenou a žádoucí aktivitu směřující od společných praktických potřeb těch, kteří mají o společné řešení zájem a i dostatek síly k realizaci,“ prohlásila v úvodu setkání středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. „Myslím si, že výměna zkušeností z jiných regionů hlavního města nám pomůže rozpoznat stávající mezery ve znalostech problémů, které sdílíme. Jen ve vzájemné inspiraci můžeme přijít s lepšími strategiemi a zajistit rychlejší rozhodování. CAPREX proto pokládám za skvělou příležitost, aby se stal užitečnou platformou pro sdílení znalostí, aby poskytl užitečné informace našim regionálním zúčastněným stranám a vytvořil jim příležitosti ke spolupráci v různých oblastech,“ pokračovala.

Letošní CAPREX proběhl 11. září 2019 v prostorách špičkového vědeckého centra BIOCEV ve Vestci u Prahy. Vůbec poprvé se k iniciativě připojil i Kyjevský region, se kterým den před tím podepsal Středočeský kraj memorandum o spolupráci.

Ve své prezentaci představil Středočeský kraj digitalizaci a energetiku jako klíčový faktor pro rozvoj regionu a pro různé aktivity v této oblasti. Konkrétním příkladem nastartované spolupráce je rozvoj internetu do vzdálených lokalit v regionu. Jako příklad osvědčené praxe byly uvedeny středočeské Kněžice, první energeticky soběstačné obce v České republice.

Po skončení pracovní části programu byla pro účastníky připravena exkurze do laboratoří centra BIOCEV. Například pracoviště Molekulární terapie nádorů, které představil přímo prof. Jiří Neužil, jenž stojí za objevem nové protirakovinné látky MitoTam. Dalším vědeckým zážitkem bylo setkání s doc. Radislavem Sedláčkem, jehož tým již učinil několik objevů důležitých pro léčení genetických onemocnění.

„Politická a hospodářská platforma Praha – Středočeský kraj má velký potenciál pro podporu regionální spolupráce a hospodářského růstu, je však nezbytný užší dialog, pokud jde o inovace a otázky, jako je digitalizace a energetika. K tomu má náš kraj unikátní příležitosti, které nesmíme promarnit. Musíme je aktivně využít a hnát kupředu,“ vysvětluje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. „Jednou z nich je vysoká hustota výzkumných institucí zřízených v Praze a ve Středočeském kraji, které společně představují 50 procent kapacity výzkumu a vývoje v našem státě. Máme tak obrovský regionální potenciál rozvíjet všech šest klíčových aktivních technologií. Jsou jimi zejména mikro a nanoelektronika, nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé materiály, fotonika a pokročilé výrobní technologie,“ uzavřela hejtmanka.

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz