Aktuality, COVID-19, Příběhy inovací  /  21. 5. 2020

Korónovým výbojem (nejen) proti koronaviru

Výzkumníci z Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha vyvinuli nový nástroj pro opakovanou dezinfekci objektů kontaminovaných koronavirem SARS-CoV-2 nebo dalšími nebezpečnými mikroorganismy. Jedná se o generátor nízkoteplotního plazmatu, který lze využívat například pro dezinfekci nedostatkových respirátorů, neboť nezpůsobuje ztrátu jejich filtrační účinnosti.

Účinnost dezinfekce byla ověřena na třech druzích obalených virů – viru chřipky Influenza H1N1, California, viru používaného pro přípravu vakcíny proti pravým neštovicím Vaccinia virus,kmen Modifikovaný Vaccinia virus Ankara (MVA) a koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění covid-19.

VŠCHT v Praze. Zdroj: VŠCHT

„Expozice filtru P3 R od firmy AVEC CHEM s.r.o. ukázala, že filtrační účinnost filtru se sníží jen nepatrně a pořád vysoce převyšuje požadavky dané normou,“ vysvětluje docent Vladimír Scholz z Laboratoře nízkoteplotního plazmatu na Ústavu fyziky a měřicí techniky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

„Ke generaci plazmatu jsme použili čtyři záporné koronové výboje v konfiguraci hrot-trubička, hořící na špičkách jehel proti prstencovým elektrodám, kde vytváří silný iontový vítr vynášející aktivní částice z oblasti výboje dále do prostoru expoziční komůrky, do níž se dezinfikované předměty vkládají. Celá krabička je vytištěna na 3D tiskárně z materiálu PETG,“popisuje docent Scholz základní princip zařízení.

Nástroj pro opakovanou dezinfekci objektů kontaminovaných koronavirem. Zdroj: VŠCHT

Veškerou dokumentaci ke konstrukci aparatury zveřejnili autoři pro nekomerční využití, konstruktérům i uživatelům jsou připraveni jakkoli pomoci a poradit. „Jsme ochotni dodat i hotové přístroje, i když ve velice omezené „výrobní“ kapacitě,“ nabízí laureát Ceny Neuron za rok 2013 v kategorii medicína.

Kromě jeho laboratoře se na vývoji podílelo také Centrum klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a firma AVEC CHEM ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Další podrobnosti je možné nalézt v článku Scholtz V. „Korónovým výbojem proti koronaviru”, Aldebaran bulletin 21/2020. (https://www.aldebaran.cz/bulletin/2020_21_kov.php) nebo přímo na stránkách Laboratoře nízkoteplotního plazmatu VŠCHT Praha http://plasma.vscht.cz/

———————————-

doc. Ing. Vladimír Scholtz, PhD.

Narodil se v roce 1977 v Bratislavě. Vystudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě, obor Informatika (Bc.) a Elektromateriálové inžinierstvo (Ing.) Doktorské studium absolvoval na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v oboru Fyzika plazmatu. Od roku 2007 pracuje v Ústavu fyziky a měřicí techniky Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze. Odborně se věnuje zejména výzkumu mikrobicidních účinků nízkoteplotního plazmatu. V roce 2013 získal Cenu Neuron v kategorii medicína.

Zdroj: VŠCHT