Aktuality, Business, Zajímavosti, Ze světa inovací  /  21. 12. 2020

Lidé kupující nemovitost mají nyní k dispozici nový nástroj na ověření rizik spojených s její koupí

Společnost MyNEMO Report spustila na webu www.nemoreport.cz online nástroj na komplexní prověřování nemovitostí a rizik při jejich koupi. V ČR doposud taková služba chyběla. Přitom průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že každý třetí člověk se při koupi nemovitosti setkal se zásadním problémem. Při koupi nemovitosti hrozí kupujícímu řada rizik , kterých si často není vědom. Cílem nové služby NEMO Report je umožnit lidem prověřit si online jednoduše a rychle před koupí vybraný byt, dům nebo pozemek. 

“Informace o nemovitostech a možných rizicích jsou roztroušené na různých místech a pro běžného člověka jsou mnohdy nesrozumitelné. Přístup k informacím je tak komplikovaný akoupě přitom často probíhá pod časovým tlakem. Díky NEMO Reportu získá zákazník všechny potřebné informace obratem, na jednom místě a srozumitelně. Služba tak přispívá k větší transparentnosti a bezpečnosti obchodu s nemovitostmi. NEMO Report je určen jak spotřebitelům-laikům, tak i profesionálům-odborníkům na nemovitosti ,” vysvětluje Jan Záhora, jednatel společnosti MyNEMO Report. K realizaci projektu NEMO Report přispěla také podpora od Středočeského inovačního centra. „Vždy rádi podporujeme inovativní projekty, které dávají smysl. NEMO Report přináší přidanou hodnotu běžným lidem, ale i profesionálům,“ říká Jakub Hudec ze Středočeského inovačního centra.

Výsledky průzkumu

V září 2020 realizovala výzkumná agentura STEM/MARK průzkum na reprezentativním vzorku populace ČR 18+. Vyplývá z něj, že 33 procent obyvatel ČR, kteří koupili nějakou nemovitost, zažilo situaci, kdy až po podpisu kupní smlouvy zjistili nějaký zásadní právní, technický či jiný problém, o kterém předtím nevěděli. Tento průzkum také ukázal, že mezi nejčastější problémy patří tyto čtyři: neočekávané navýšení nákladů (72 %), horší technický stav, než bylo sděleno (49 %), výrazné zpoždění celého procesu (25 %) a nemovitost nelze využít k zamýšlenému záměru (21 %).

Zdroje dat pro NEMO Report

NEMO Report čerpá data z různých zdrojů a od důvěryhodných partnerů:

● informace z katastru nemovitostí,

● riziko povodní nebo záplav na adrese nemovitosti a v okolí,

● zapsaná sídla firem na adrese nemovitosti,

● ekonomický rating obce,

● informace z insolvenčního rejstříku,

● mapy a mapové podklady,

● inženýrské sítě,

● územní plány obcí.

Cena, proces a výsledek prověření

NEMO Report je spuštěn ve verzi STANDARD (890 korun vč. DPH), která poskytuje prověření klíčových oblastí a rizik. Zákazník na webu www.nemoreport.cz zadá adresu nemovitosti, zaplatí jako v e-shopu a během několika minut získá informace o nemovitosti. Ty obsahují kromě identifikace nemovitosti například údaje o zástavách, věcných břemenech, vlastnících a jejich podílech, o aktuálních řízeních na katastru, riziku povodní, o sídlech společností a hodnocení obce. To vše doplněné o srozumitelné vysvětlení a komentáře. Ukázku výstupu si můžete prohlédnout zde . Počátkem roku 2021 budou doplněny balíčky MINI a KOMPLEX.

MyNEMO Report

Jsme technologická společnost, za kterou stojí tým lidí, kteří mají společnou vizi a mnohaleté profesní zkušenosti. Věříme, že každý člověk má právo na objektivní informace o nemovitosti, o jejíž koupi jedná s prodávajícím či zprostředkovatelem. Zejména se to týká možných rizik spojených s koupí nemovitosti. Proto jsme vytvořili online systém NEMO Report, který laikům i odborníkům zpřístupňuje snadno, rychle a srozumitelně informace o konkrétních nemovitostech, upozorňuje na možná rizika a přidává komentáře s užitečnými informacemi. V současné době máme přístup již k více než miliardě dostupných informací o nemovitostech v České republice.

www.nemoreport.cz

Kontakt pro média:

Jan Dryák, MBA

E-mail: jan.dryak@coolmarketing.cz

Tel.: 602 477 831