Aktuality, Business, Příběhy inovací  /  20. 9. 2019

SIC nám pomohlo najít správného partnera, říká oblastní ředitel evropské logistické firmy

Více než 7 000 pracovníků, 150 poboček a roční obrat 1,67 miliardy EUR v roce 2018 řadí společnost Gebrüder Weiss k vedoucím přepravním a logistickým společnostem v Evropě. Její oblastní ředitel Karel Šindelář se loni obrátil na SIC s konkrétní potřebou a žádostí o nalezení vhodného partnera z výzkumné sféry, který by dokázal inovovat reporting distribučního systému pobočky Gebrüder Weiss ve středočeské Jenči. Spolupráce vyústila v implementaci nového IT nástroje, který je nyní testován v běžném provozu.

„O společnost Gebrüder Weiss jsme sezačali zajímat již v červnu 2018 během projektu Mapování inovačního potenciálu ve středočeských firmách. Právě díky tomu jsme zaznamenali potenciální zájem této společnosti o naše služby a navázali osobní kontakt,“ vysvětluje počátek spolupráce Pavel Jovanovič, business development manažer SIC. „Krátce na to jsme začali řešit dvě konkrétní poptávky – firma potřebovala inovovat svůj interní IT systém, aby bylo možné zjistit strukturu a původ zásilek v distribučním systému v reálném čase a znát poptávku po kapacitách s dostatečným předstihem, ideálně měsíčním a týdenním,“ popisuje Pavel Jovanovič úkol pro partnera z výzkumné sféry.

Manažer SIC oslovil více než deset vysokých škol a ústavů, které měly potřebnou expertízu pro řešení inovačního zadání středočeské firmy. Z průzkumu vyšel nejlépe Ústav logistiky a managementu Fakulty dopravní ČVUT (FD ČVUT) v Praze. S pomocí FD ČVUT ke spolupráci přistoupil expert z Vysoké školy báňské v Ostravě (VŠB-TUO), Michal Douda. Jeho úkolem bylo vytvořit systém, který by Gebrüder Weiss umožnil v reálném čase zobrazit seznam zákazníků s počty jejich zásilek, odchylkou od jejich dlouhodobého průměru a míře požadavků na rozvoz. „Tyto informace potřebujeme k zachycení krátkodobého a náhlého poklesu či nárůstu objemu zakázek a následnému zjištění důvodů takového trendu. Můžeme také lépe odhadnout vývoj v dalších dnech,“ říká Karel Šindelář.

Systém měl být postaven na komplexní databázi zásilek a z ní vzešlých dotazů a reportů. To vše ideálně na jeden „klik myší“. Samotná implementace byla rozdělena na dvě části – analýza stavu a návrh kroků a implementace IT systému a změn ve firmě.

„Středočeské inovační centrum nám významně ušetřilo čas a úsilí při hledání toho správného partnera pro naše zadání, jeho služby mohu tedy doporučit. Nový IT nástroj je v záběhu a funguje bez chyb. Paralelně přitom testujeme podobný systém i v jedné z poboček Gebrüder Weiss v Rakousku, později se rozhodneme pro rychlejší a tím pádem i vhodnější program pro naše potřeby,“ vysvětluje Karel Šindelář.

Pro více informací o službách SIC navštivte stránky www.s-ic.cz nebo kontaktujte přímo Pavla Jovanoviče na e-mailu jovanovic@s-ic.cz

Zdroj: www.s-ic.cz