Aktuality, Veřejnost, Zajímavosti, Ze světa inovací  /  10. 10. 2019

Středočeský kraj představil v Bruselu svou budoucnost

Na Workshopu s názvem „Promoting City of the Future“, který byl dnes uspořádán v budově Evropského výboru regionů v Bruselu, prezentovala přítomným účastníkům Středočeský kraj jeho hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Vyzdvihla přednosti regionu a jeho lokaci uprostřed České republiky a označila ho za území s velkým rozvojovým potenciálem.

Podle hejtmanky má území Středočeského kraje velmi dobrou územní diagnostiku i přehledné vlastnické vztahy. Na základě výsledků socioekonomické analýzy ale upozornila i na dosud ne zcela dostačující infrastrukturu a nedostatek vlastních zdrojů regionu na financování rozvoje území. Zmínila i nedostatek velkých zaměstnavatelů, kdy je téměř 60 % obyvatel závislé na dojíždění za prací do české metropole.

Podle jejích slov je zapotřebí ve středních Čechách zlepšit kapacitu služeb a jejich rozvoj, kapacitu mateřských a základních škol, zvýšit kapacitu ubytovacích zařízení a zajistit dobrý přístup ke zdravotní péči a sociálním službám. „Vedení kraje se proto hodlá do budoucna zaměřit na podporu firem a investorů s inovačním potenciálem a přivádět je do našeho kraje. To je jeden z hlavních úkolů našeho Středočeského inovačního centra (SIC). V kraji se skutečně skvěle daří vědě a výzkumu, a proto je důraz na inovace směr, kterým se náš region má a bude dále ubírat. To vše s důrazem na ochranu přírody, rozvoj služeb i bydlení,“ prohlásila Jaroslava Pokorná Jermanová.

Účastníci workshopu byli detailně seznámeni s vizí nového města budoucnosti ve středních Čechách, které by mohlo vzniknout v Milovicích, a to z pohledu architektury, urbanizace, použitých technologií i financování, jimž byly věnovány samostatné prezentace.