Aktuality, Věda, Veřejnost, Ze světa inovací  /  25. 9. 2019

Zahraniční projekt digitalizace vzdělávání otestuje Středočeský kraj

Rakovnická Střední průmyslová škola Emila Kolbena se počátkem listopadu 2019 stane místem pilotního vzdělávacího projektu SIC DigiEduLab. Dvoutýdenní workshop vedený špičkovými zahraničními experty je určený pro učitele a studenty rakovnické školy a přináší jej Středočeské inovační centrum. Program představí jedinečnou metodologii výuky v digitálním fablabu, tedy v dílně vybavené digitálními technologiemi umožňující např. programování, práci s rozšířenou realitou nebo 3D tisk.

“Důležitější, než samotné technologické vybavení je právě metodologie, která dodává práci s technologiemi v hodinách přidanou hodnotu. Jedná se o kombinaci dvou přístupů – ten první učí studenty pracovat s realitami, ten druhý je podporuje zejména v rozvoji podnikatelského myšlení,” popisuje Martina Vycudilíková, projektová manažerka pro výzkum a vzdělávání SIC. A dodává: “Dlouhodobá práce se studenty v digitálních fablabech prokazatelně vede ke zvýšení jejich zájmu o přírodovědné a technické obory, k rozvoji kreativity, logického myšlení, dovednosti řešit problémy a rozvoji podnikavosti.

“Technologický pokrok 21. století přináší rychlou a spontánní evoluci, jež zásadně promění většinu oblastí lidského života. Nově vznikající „Společnost 4.0“, jak je tento fenomén nazýván, přináší kraji výzvy i příležitosti, které je potřeba náležité využít ve prospěch našich občanů,” říká Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje. “Jsem ráda, že jsme se zařadili po bok vyspělých zahraničních regionů, které účinně využívají digitální technologie na podporu vzdělávání, rozvíjejí digitální gramotnost žáků a připravují je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce.”

Středočeský kraj přivítá 4 zahraniční experty, kterými jsou Ben Douek, kanadský lektor se zaměřením na programování a STEAM obory a zakladatel technologie robotického setu Robot in a Can, Ruy Cervantes, expert na inovační strategie a budování ekosystému, Gustavo Calderón, počítačový inženýr a inovátor vzdělávání, a konečně Jorge Sanabria, držitel doktorského titulu v oblasti neurovědy, profesor mexické univerzity v Guadalajaře a autor jednoho ze dvou metodologických přístupů, které jsou v rámci tohoto projektu používány.

Jedinečná metodologie, kterou zahraniční experti ve Středočeském kraji představí, byla testována ve Stanfordově univerzitě v USA, která je v různých žebříčcích opakovaně řazena mezi tři nejlepší univerzity světa. Aktuálně je metodologie zaváděna jako povinný předmět do výuky v některých zahraničních regionech a městech, jako je Guadalajara (Mexiko), Montreal, Nice a brzy také Čína.

Pilotní projekt SIC DigiEduLab, vycházející z mezinárodního programu Digital Fabrication Lab, je součástí tříletého projektu Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji a je finančně podpořen z programu OP VVV.